Pomohli jsme Moravě

VÝTĚŽEK Z KONCERTU PERMONÍKU PUTOVAL JEDNÉ Z RODIN V HRUŠKÁCH, OBROVSKÉ DÍKY PUTUJE ZPĚT DO KARVINÉ
 
Nedělní koncert Permoníku na Lodičkách nabídl posluchačům a návštěvníkům možnost finančně přispět na pomoc lidem ze zasažených obcí na jižní Moravě, které minulý týden zdevastovalo tornádo. Jak jsme již informovali, vybralo se krásných 50 tisíc. Permoníci již dar zaslali jedné z rodin. Tady je příběh a foto:
 
"Rozhodnutí, kam poputuje 50 000 korun, které byly vybrány na dobrovolném vstupném na našem nedělním koncertě na Lodičkách, vůbec nebylo jednoduché. S jistotou jsme věděli pouze to, že bychom byli neradi, kdyby se peníze rozplynuly v některé z velkých neosobních sbírek. Chtěli jsme pomoci někomu konkrétnímu, člověku z masa a kostí, který má jméno… a který není jen bezejmennou „obětí“.
 
Paní Věra Zugárková Jakubíčková až do čtvrtku 24. června žila ve svém domku v Hruškách spokojený život se svými dvěma dospělými dětmi, Janou a Markem a se svou osm a osmdesátiletou maminkou Annou. Během pár minut tornádo změnilo jejich dům v hromadu sutin. Paní Věra byla v šoku. Nejen, že přišla o domov, ale pod troskami zůstaly také její vzpomínky v podobě tradičního lidového kroje, který se v její rodině dědí z generace na generaci. Paní Věra kroj oplakala a pomalu se smiřuje s tím, že její dcera Jana už si v sukni po babičce nezatancuje.
 
Jsme moc rádi, že můžeme paní Zugárkové pomoci. Všech 50 000 korun už bylo odesláno na její účet.  Paní Věra a všichni její příbuzní jsou naším darem dojati, nesmírně si velkorysosti našich posluchačů váží a posílají do Karviné obrovské díky. 
 
I my bychom rádi ještě jednou moc a moc poděkovali všem rodičům, prarodičům, přátelům a věrným posluchačům Permoníku za jejich velkorysost, nesobeckost a solidaritu. Máme vás rádi,".
 
Radka Veselá - PERMONÍK ❤️

autor: Veronika Majerová, členka KS

Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Permoník Choir Karviná

ZUŠ Bedřicha Smetany
Majakovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
sborovestudiopermonik@gmail.com