2016

 

Letošní koncertní sezóna byla pro Sborové studio Permoník obzvlášť nabitá. Uplynulo totiž 50 let od založení sboru manželi Evou a Ivanem Šeinerovými, kteří celou dobu stáli v jeho čele. Vychovali tak několik generací zpěváků včetně současných sbormistryň a vedení studia.

 

Jubilejní sezóna přinesla řadu výjimečných koncertů, které na sebe poutaly i mediální pozornost. Oslavy se naplno rozběhly po náročné vánoční sezóně, kdy je koncem února zahájil Permoníkovský ples. Do karvinského Domu Družby se sjelo několik stovek současných i bývalých členů sboru. Podařilo se tak obnovit tradici, se kterou studio počítá i do budoucna. Pořadatelé nezapomněli ani na mladší zpěváky a zpěvačky, pro které přichystali maškarní bál.

 

V březnu pak Koncertní sbor získal zlaté ocenění v new yorské Carnegie Hall, kde úspěšně reprezentoval Českou republiku na mezinárodní hudební soutěži Sounds of Spring. Porota sbor zároveň vybrala ke světové premiéře skladby Closer to Home Jeremyho Van Buskirka na motivy české básně Domovu blíž z pera Norberta Čapka.

 

Jedním z vrcholů oslav byl koncert se Symfonickým orchestrem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pod taktovkou Petra Šumníka. Koncertní sbor a Sbor přátel zpěvu provedli po boku tělesa Magnificat Johna Ruttera v kostele Povýšení svatého Kříže v Karviné. Na místě tak vystoupily téměř dvě stovky účinkujících. Aby se všichni do omezeného prostoru před oltářem vešli, bylo potřeba, aby architekt navrhl speciální stupně do výšky dvou metrů.

 

Celé sborové studio se pak předvedlo v Městském domě kultury, kde vystoupila jednotlivá oddělení s odlehčeným muzikálový programem a Koncertní sbor kromě toho předvedl své vítězné vystoupení z Carnegie Hall. Všichni příznivci Permoníku spolu pak oslavili 50 let sboru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany. Nechybělo ani promítání videí, které pro manžele Šeinerovy natočily desítky lidí jako skromné poděkování za jejich laskavost, vytrvalost a schopnost učit druhé vztahu k hudbě i sobě navzájem.

 

Konec sezóny patřil závěrečným koncertům jednotlivých oddělení a taky velkému open-air odpoledni v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové. Minifestival ale nebyl jen o zpěvu. Návštěvníci se mohli vydat na cestu kolem světa s opékáním marshmallow po americku nebo třeba učením čínské kaligrafie. Nechyběly ani hry pro děti a celý den završil koncert s Estrádním orchestrem ZUŠ Bedřicha Smetany, na kterém se představil Koncertní sbor a sólisté ve výběru z muzikálu Fantom opery Andrew Lloyd Webbera.

 

Posledním koncertem sezóny bylo vystoupení Koncertního a Mužského komorního sboru na Janáčkových Hukvaldech, po kterém manželé Šeinerovi oficiálně předali každodenní vedení Sborového studia Permoník do rukou Martiny Juríkové a Petra Kazíka. Se svými nedocenitelnými zkušenostmi a espritem nicméně oba zůstávají v čele studia jako umělecká vedoucí studia a jako jeho čestný prezident.

  

První polovina 51. sezóny se pak nesla v duchu dvou velkých akcí. První byl zahajovací koncert festivalu Hudební současnost v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, na kterém Koncertní a Mužský komorní sbor společně provedly Frenštátskou voničku Milana Báchorka. Vánoce pak Sborové studio ve velkém stylu přivítalo po boku Vladimíra Hrona na koncertě Vánoční hvězdy s Permoníkem v ostravské hale Gong.

 

Celý jubilejní rok byl výsledkem mravenčí práce sbormistryň a organizátorů, kteří nad přípravami oslav strávili stovky hodin práce. To by ale nebylo možné bez podpory našich partnerů, jmenovitě Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Karviné, kteří s Permoníkem spolupracují dlouhodobě. Obě instituce tak výrazně napomáhají důstojné reprezentaci našeho regionu, Česka i jeho kultury v zahraničí. Zároveň děkujeme všem dalším partnerům, ať už firmám nebo jednotlivcům, kteří se neméně zasluhují o chod studia.

 

Závěrem patří obrovské díky posluchačům, všem Permoníkům a Permonicím a především našim rodičům zakladatelům Evě a Ivanovi Šeinerovým.

autor: Martina Juríková

Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Permoník Choir Karviná

ZUŠ Bedřicha Smetany
Majakovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
sborovestudiopermonik@gmail.com