O nás

SBOROVÉ STUDIO PERMONÍK působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a Středisku volného času Juventus. Tvoří jej 7 sborů - 230 zpěváků a zpěvaček ve věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl v roce 1966, jeho zakladateli jsou Eva a Ivan Šeinerovi.

Pomyslným vrcholem Sborového studia Permoník je Koncertní sbor. Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje především vynikající českou soudobou tvorbu. Přesto se nezaměřuje na úzce vymezený hudební žánr nebo slohové období.

Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval se skladateli Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Alexandra Fljarkovského, Igora Vitaljeviče Katájeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse, Paula Salerniho (USA) a Masaru Kawasakiho (Japonsko). Kromě vokálních skladeb sbor intepretuje i hudebně-dramatická díla, jako jsou dětské opery nebo muzikálová tvorba.

Často bývá hostem orchestrů, ať už dechových, estrádních či symfonických například Česká filharmonie, Janáčkova filharmonie a další. Ve spolupráci s nimi pak provádí symfonie, mše, oratoria i kantáty. Vedle koncertů pro širokou veřejnost připravuje i koncerty výchovné, podobně jako mladší oddělení sborového studia. Zábavnou formou se tak snaží přispět ke zpestření výuky hudební výchovy na základních školách. Každou sezónu vystoupí Koncertní sbor Permoník přibližně na 40 koncertech.

Bravurní výkony jej dovedly na nejvýznamnější světová pódia. Zpíval v 15 zemích ve známých koncertních síních Evropy, Azie, Ameriky a Austrálie; na příklad v sále Kapely v Petrohradu, v Národní opeře ve Varšavě, v Koncertních sálech v Shizuoce a Fuji, dvakrát v newyorské Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal ani česká pódia mezinárodního významu, jako Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu síň Obecního domu v Praze. Značnou část svého repertoáru zaznamenal na 16 CD ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.

Na koncertech v Evropě od Švédska po Řecko a od Anglie po Rusko, v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA se Permoník snaží o naplnění svého motta, totiž že zpívání je radost.


Management

Ivan Šeiner

Čestný prezident, zakladatel

Ivan Šeiner (27.09.1937 – 29.04.2019) byl spoluzakladatelem Sborového studia Permoník. Titul čestného prezidenta získal u příležitosti oslav 50. výročí sboru. Jako výkonný prezident byl především manažerem a iniciátorem projektů, které přerostly v celostátní i mezinárodní spolupráci.

Absolvoval Karlovu univerzitu v Praze, později byl ředitelem Regionální knihovny v Karviné a nakladatelství Profil v Ostravě. S podporou statutárního města Karviná zorganizoval 15 ročníků mezinárodního hudebního festivalu Ostrovy hudby. Zasloužil se také o festival a skladatelskou soutěž Dětská opera. V roce 1991 podpořil iniciativu Petera Irrganga, která vedla k založení občanského sdružení Freundeskreis Permoník (Kruh přátel Permoníku) v německém Erfstadtu. Toto sdružení sbor ekonomicky podporovalo organizací koncertních zájezdů právě do sousedního Německa.

Rozsah jeho činnosti oceňila široká veřejnost i odborníci v práci s mladými lidmi, ať už u nás nebo za hranicemi. Svědčí o tom na příklad ocenění Rady města Karviná za celoživotní špičkovou reprezentaci města nebo ocenění z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka.Petr Kazík

Prezident Sborového studia Permoník

Petr Kazík je aktivním členem Sborového studia Permoník celkem 29 let. Poprvé byl jeho členem v letech 1970–1992, aby se do něj roku 2011 vrátil, tentokrát jako člen Sboru přátel zpěvu Permoník.

V roce 1997 založil vzdělávací společnost AHRA, která působila ve více než 200 organizacích po celém Česku. Je finalistou soutěže Manažer roku 2014, člen Prezidia a Rady expertů České manažerské asociace a předseda Hodnotitelské komise soutěže Manažer roku, která posiluje sdílení dobré praxe špičkových manažerů ČR. V současnosti také vyučuje na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho s úspěchem realizoval několik projektů s podporou fondů EU v oblasti základního, středního a terciárního školství.Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň je sbormistryní Přípravného sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství a později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Elišky Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník.

Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium, se kterými koncertuje doma i v zahraničí. 

Věra Pazderová

Pedagog volného času KSVČ Juventus

Věra Pazderová je organizační pracovnicí Sborového studia Permoník. Má na starosti technickou přípravu koncertů, soustředění a sborových zájezdů. Kromě toho pod jejíma rukama vznikají kostýmy, plakáty a spousta dalších nezbytných drobností. Zároveň je součástí týmu Střediska volného času Juventus, které patří mezi zřizovatele Permoníku. Stejně jako současné sbormistryně i ona vyrostla v Permoníku. Kromě toho je členkou Sboru přátel zpěvu Permoník. Chod Sborového studia Permoník organizačně zajišťuje už 32 let.
Umělecká rada

Eva Šeinerová

Umělecká vedoucí a zakladatelka Sborového studia Permoník

Eva Šeinerová je uznávanou osobností dětského a mládežnického sborového zpěvu. Koncertní sbor pod jejím vedením prezentoval české sborové umění na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí. Pestrou dramaturgií repertoáru vede členy sboru k pochopení různosti žánrů i slohových období. Aktivním přístupem k tvorbě našich současných autorů výrazně prohloubila spolupráci mezi sborem a samotnými skladateli (J. Jirásek, J. Vičar, I. Hurník, O. Mácha…). Interpretací české soudobé hudby okouzluje laickou i odbornou veřejnost. Pod jejím vedením navázal sbor významný vztah i se zahraničními tvůrci (O. Ben-Amots, P. Salerni…), a orchestry všech typů od cimbálovek po symfonická tělesa. K jejímu životu se neodmyslitelně váže i práce s komorními vokálními tělesy. Pod jejím vedením interpretují dramaturgicky i technicky náročný repertoár. O jejich výjimečnosti svědčí nejvyšší hodnocení porotců u nás i v zahraničí. Za svou pedagogickou a uměleckou práci získala Eva Šeinerová ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Unie českých pěveckých sborů i mnoha soutěžních porot.

U příležitosti oslav 50 let Sborového studia Permoník jí karvinští zastupitelé udělili čestné občanství. Následovala další ocenění; z rukou prezidenta České hudební rady za celoživotní práci a propagaci české hudební kultury v zahraničí a titul laureátky v oblasti dětského sborového zpěvu, udělený Ministerstvem kultury na Celostátní přehlídce sborů v Uničově.Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň je sbormistryní Přípravného sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství a později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Elišky Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník.

Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium, se kterými koncertuje doma i v zahraničí. Karina Grimová

Sbormistryně Permoníčku mladšího a 2.sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Karina Grimová je sbormistryní Permoníčku mladšího a 2. sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Vedle toho na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje sólový a komorní zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova – sbormistrovství. K výběru oboru ji svou prací a přístupem inspirovala Eva Šeinerová.

V Permoníku zpívala od dětství, věnovala se také komornímu zpěvu a hře na klavír. Je členkou ženského pěveckého kvarteta Quadricinium, s radostí rozšiřuje řady Sboru přátel zpěvu a jako hostující člen příležitostně spolupracuje s Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka.Dominika Škrabalová

Sbormistryně Mužského komorního sboru

Dominika Škrabalová je sbormistryní Mužského komorního sboru Permoník. Na ZUŠ Bedřicha Smetany vyučuje také sólový, komorní zpěv a hudební nauku.

Její cesta ke zpěvu nebyla přímočará. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně absolvovala studium žurnalistiky a mezinárodních vztahů. Studia ji pak dovedla k Českému rozhlasu Ostrava, ve kterém působila jako externí redaktorka zpravodajství.

Celoživotní sepětí s Permoníkem a hodiny zpěvu u Martiny Juríkové ji ale stejně nasměrovaly zpět k hudbě. Rozhodla se proto studovat sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde ji do své třídy přijala Eliška Pappová. Příležitostně spolupracuje také s Operním sborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.Radka Veselá

Sbormistryně přípravných oddělení

Radka Veselá je sbormistryní Permoníčku mladšího a učitelkou literárně-dramatického oboru. Zároveň je jednou z celé řady Permoníků, pro které byla léta strávená ve sboru a společnosti manželů Šeinerových natolik inspirativní, že se rozhodli věnovat umění profesionálně.

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova, a studium na Katedře výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění v Praze. Její iniciativa a chuť pracovat s dětmi daly vzniknout právě literárně-dramatickému oboru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné.

Je součástí vokálního kvarteta Quadricinium a nadšenou členkou Sboru přátel zpěvu Permoník. Aktivně se podílí na dramaturgii sborových vystoupení a je autorkou a spoluautorkou mnoha výchovných koncertů.

Zuzana Widnicová

Sbormistryně Permoníčku mladšího

Zuzana Widnicová je sbormistryní Permoníčku mladšího. Na ZUŠ v Karviné vyučuje také sólový zpěv, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku.

Od dětství byla členkou sborového studia a navštěvovala hodiny sólového zpěvu ve třídě Martiny Juríkové. Léta strávená v Permoníku ji vybavila po stránce pěvecké i pedagogické. Stála u vzniku Mužského komorního sboru Permoník. Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V současnosti také nechybí na zkouškách Sboru přátel zpěvu a je členkou několika komorních uskupení.


Poslání umělecké rady

Navázat na padesátiletou tradici Sborového studia Permoník.


Způsob realizace

Využít odborných znalostí, pedagogického talentu a uměleckých schopností jednotlivých členů umělecké rady k týmové spolupráci.


Cíl týmové spolupráce

Rozvoj Sborového studia Permoník jako celku, rozvoj jednotlivých oddělení i samotných zpěváků, a to jak po stránce pěvecké, tak po stránce osobnostní.


Sbormistryně

Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň je sbormistryní Přípravného sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství a později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Elišky Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník.

Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium, se kterými koncertuje doma i v zahraničí. Karina Grimová

Sbormistryně Permoníčku mladšího a 2.sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Karina Grimová je sbormistryní Permoníčku mladšího a 2. sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Vedle toho na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje sólový a komorní zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova – sbormistrovství. K výběru oboru ji svou prací a přístupem inspirovala Eva Šeinerová.

V Permoníku zpívala od dětství, věnovala se také komornímu zpěvu a hře na klavír. Je členkou ženského pěveckého kvarteta Quadricinium, s radostí rozšiřuje řady Sboru přátel zpěvu a jako hostující člen příležitostně spolupracuje s Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka.Dominika Škrabalová

Sbormistryně Mužského komorního sboru

Dominika Škrabalová je sbormistryní Mužského komorního sboru Permoník. Na ZUŠ Bedřicha Smetany vyučuje také sólový, komorní zpěv a hudební nauku.

Její cesta ke zpěvu nebyla přímočará. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně absolvovala studium žurnalistiky a mezinárodních vztahů. Studia ji pak dovedla k Českému rozhlasu Ostrava, ve kterém působila jako externí redaktorka zpravodajství.

Celoživotní sepětí s Permoníkem a hodiny zpěvu u Martiny Juríkové ji ale stejně nasměrovaly zpět k hudbě. Rozhodla se proto studovat sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde ji do své třídy přijala Eliška Pappová. Příležitostně spolupracuje také s Operním sborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.Radka Veselá

Sbormistryně přípravných oddělení

Radka Veselá je sbormistryní Permoníčku mladšího a učitelkou literárně-dramatického oboru. Zároveň je jednou z celé řady Permoníků, pro které byla léta strávená ve sboru a společnosti manželů Šeinerových natolik inspirativní, že se rozhodli věnovat umění profesionálně.

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova, a studium na Katedře výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění v Praze. Její iniciativa a chuť pracovat s dětmi daly vzniknout právě literárně-dramatickému oboru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné.

Je součástí vokálního kvarteta Quadricinium a nadšenou členkou Sboru přátel zpěvu Permoník. Aktivně se podílí na dramaturgii sborových vystoupení a je autorkou a spoluautorkou mnoha výchovných koncertů.Zuzana Widnicová

Sbormistryně Permoníčku mladšího

Zuzana Widnicová je sbormistryní Permoníčku mladšího. Na ZUŠ v Karviné vyučuje také sólový zpěv, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku.

Od dětství byla členkou sborového studia a navštěvovala hodiny sólového zpěvu ve třídě Martiny Juríkové. Léta strávená v Permoníku ji vybavila po stránce pěvecké i pedagogické. Stála u vzniku Mužského komorního sboru Permoník. Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V současnosti také nechybí na zkouškách Sboru přátel zpěvu a je členkou několika komorních uskupení.Stanislava Zimková Burešová

Sbormistryně přípravných oddělení

Stanislava Zimková Burešová se věnuje práci s mladšími dětmi v přípravných sborech. Na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje kromě sborového také sólový zpěv, hudebně-teoretické předměty a přípravnou hudební výchovu.

Vystudovala obory Učitelství českého jazyka a hudební výchovy na Ostravské univerzitě a Učitelství českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně. Od dětství je součástí Sborového studia Permoník. Postupně prošla všemi jeho odděleními až ke Sboru přátel zpěvu, byla také členkou Vokálního tria ERIN. Sborová tradice a manželé Šeinerovi byli hlavním důvodem, proč se po studiích rozhodla zůstat u sboru a pokračovat v pedagogické profesi na ZUŠ. Pravidelně se zúčastňuje seminářů určených pro sbormistry a učitele zpěvu. V současné době je na mateřské dovolené.

Korepetitorky

Hana Šobrová

Korepetitorka Koncertního sboru Permoník

Hana Šobrová je korepetitorkou Koncertního sboru Permoník. Spousta sboristů je zároveň i žáky v její klavírní třídě. Koncertní sbor poprvé doprovázela jako čerstvá absolventka konzervatoře na jeho festivalovém zájezdu do Japonska. Po mateřské dovolené a spolupráci s přípravnými sbory se k němu vrátila v roce 2004. Obor klavír vystudovala na Konzervatoři v Ostravě pod vedením profesora Zdeňka Duchoslava.Eva Dziadziová

Korepetitorka přípravných oddělení

Eva Dziadziová je korepetitorkou Přípravného sboru Permoník. Vyučuje hru na klavír a přípravnou hudební výchovu. Obor klavír vystudovala na Státní konzervatoři v Ostravě.Michaela Kovářová

Korepetitorka přípravných oddělení

Michaela Kovářová je korepetitorkou Permoníčku staršího a učitelkou hry na klavír. První klavírní zkušenosti získala ve třídě své nynější kolegyně Naděždy Mathé. Kromě toho se několik let věnovala i zpěvu. Klavír pak vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.Kateřina Michlová

Korepetitorka Sboru přátel zpěvu a přípravných oddělení

Kateřina Michlová je korepetitorkou Permoníčku mladšího a ve svém volném čase na klavír doprovází Sbor přátel zpěvu. Na rozdíl od svých kolegyň korepetitorek ale vyučuje literárně-dramatický obor. Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor Český jazyk – hudební výchova a Divadelní akademii múzických umění v Praze, obor Výchovná dramatika.

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Připravuje žáky ke studiu na středních i vysokých školách uměleckého směru. Za dobu svého více jak devadesátiletého působení dosáhla vysoké umělecké úrovně a dlouhodobě si udržuje vysoký standard vzdělávání.“

- BcA. Kamil Novák, ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné

Středisko volného času Juventus

Středisko volného času Juventus je významným hybatelem volnočasového dění pro děti a mládež v Karviné. Nabízí řadu aktivit, ať už jde o nejrůznější kroužky nebo akce pro veřejnost. Kdo chce, najde u lektorů a pedagogů vyžití od sportu přes výtvarné i hudební uměníi až k táborům a bojovkám v zámeckém parku.

Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Sborové studio Permoník

ZUŠ Bedřicha Smetany
Majakovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
sborovestudiopermonik@gmail.com