O nás


Management

Ivan Šeiner

Čestný prezident, zakladatel

Ivan Šeiner je spoluzakladatelem Sborového studia Permoník. Titul čestného prezidenta získal u příležitosti oslav 50. výročí sboru.

Jako výkonný prezident byl především manažerem a iniciátorem projektů, které přerostly v celostátní i mezinárodní spolupráci.

Absolvoval Karlovu univerzitu v Praze. Byl ředitelem Regionální knihovny v Karviné a nakladatelství Profil v Ostravě. S podporou statutárního města Karviná zorganizoval 15 ročníků mezinárodního hudebního festivalu Ostrovy hudby. Zasloužil se o festival a skladatelskou soutěž Dětská opera. V roce 1991 podpořil iniciativu Petera Irrganga, která vedla k založení občanského sdružení Freundeskreis Permoník (Kruh přátel Permoníku) v německém Erfstadtu. Sdružení sbor ekonomicky podpořilo organizací koncertních zájezdů právě do sousedního Německa.

V současnosti věnuje nejvíce času oslovování partnerů a finančnímu zajišťování festivalových a soutěžních zájezdů Koncertního sboru Permoník. Jednu z hlavních hybných sil sborového studia z něj ale dělá také jeho dramaturgická invence. Rozsah jeho činnosti oceňuje široká veřejnost i odborníci v práci s mladými lidmi, ať už u nás nebo za hranicemi.Petr Kazík

Prezident Sborového studia Permoník

Petr Kazík je aktivním členem Sborového studia Permoník 29 let (1970 - 1992 a 2011 - dosud). Má 30ti leté manažerské zkušenosti. Před dvaceti lety založil vzdělávací společnost AHRA, která působila ve více než 200 organizacích v ČR. Je finalistou soutěže „Manažer roku 2014“. Je členem rady expertů České manažerské asociace, která posiluje sdílení dobré praxe špičkových manažerů ČR. Působí jako odborný asistent na Fakultě sociálních studií a vedoucím Projektového oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Úspěšně realizoval několik projektů s podporou fondů EU v oblasti základního, středního a terciálního školství.Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň je sbormistryní Přípravného sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství. A později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Alžběty Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník.

Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium Vocale Carviniense, se kterými koncertuje doma i v zahraničí.

Věra Pazderová

Organizační vedoucí

Věra Pazderová je organizační pracovnicí Sborového studia Permoník. Má na starosti technickou přípravu koncertů, soustředění a sborových zájezdů. Kromě toho pod jejíma rukama vznikají kostýmy, plakáty a spousta dalších nezbytných drobností. Zároveň je součástí týmu Krajského střediska volného času Juventus, které patří mezi zřizovatele Permoníku. Stejně jako současné sbormistryně i ona vyrostla v Permoníku. Kromě toho je členkou Sboru přátel zpěvu Permoník. Chod Sborového studia Permoník organizačně zajišťuje už 29 let.
Umělecká rada

Eva Šeinerová

Umělecká vedoucí a zakladatelka Sborového studia Permoník

Eva Šeinerová je uznávanou osobností dětského a mládežnického sborového zpěvu. Koncertní sbor pod jejím vedením prezentoval české sborové umění na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí. Pestrou dramaturgií repertoáru vede členy sboru k pochopení různosti žánrů i slohových období. Aktivním přístupem k tvorbě našich současných autorů výrazně prohloubila spolupráci mezi sborem a samotnými skladateli (J. Jirásek, J. Vičar, I. Hurník, O. Mácha…). Interpretací české soudobé hudby okouzluje laickou i odbornou veřejnost. Pod jejím vedením navázal sbor významný vztah i se zahraničními tvůrci (O. Ben-Amots, P. Salerni…), a orchestry všech typů od cimbálovek po symfonická tělesa. K jejímu životu se neodmyslitelně váže i práce s komorními vokálními tělesy. Pod jejím vedením interpretují dramaturgicky i technicky náročný repertoár. O jejich výjimečnosti svědčí nejvyšší hodnocení porotců u nás i v zahraničí. Za svou pedagogickou a uměleckou práci získala Eva Šeinerová ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Unie českých pěveckých sborů i mnoha soutěžních porot.Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň je sbormistryní Přípravného sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství. A později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Alžběty Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník.

Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium Vocale Carviniense, se kterými koncertuje doma i v zahraničí.Karina Grimová

Sbormistryně Permoníčku mladšího a 2.sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Karina Grimová je sbormistryní Permoníčku mladšího a 2. sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Vedle toho na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje sólový a komorní zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova – sbormistrovství. K výběru oboru ji svou prací a přístupem inspirovala Eva Šeinerová.

V Permoníku zpívala od dětství, věnovala se také komornímu zpěvu a hře na klavír. Je členkou ženského pěveckého kvarteta Quadricinium Vocale Carviniense, s radostí rozšiřuje řady Sboru přátel zpěvu a jako hostující člen příležitostně spolupracuje s Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka.Dominika Škrabalová

Sbormistryně Mužského komorního sboru

Dominika Škrabalová je sbormistryní Mužského komorního sboru a stejně jako její kolegyně i ona vyrostla v Permoníku. Absolvovala tříleté studium žurnalistiky a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Studia ji pak dovedla k Českému rozhlasu Ostrava, ve kterém působí jako externí redaktorka zpravodajství.

Celoživotní sepětí s Permoníkem a hodiny zpěvu u Martiny Juríkové ji ale stejně nasměrovaly zpět k hudbě. Rozhodla se proto zároveň studovat sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde ji do své třídy přijala Alžběta Pappová.Stanislava Zimková Burešová

Sbormistryně přípravných oddělení

Je sbormistryní Permoníčku nejmladšího a Permoníčku. Na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje kromě sborů také sólový zpěv, hudebně-teoretické předměty a přípravnou hudební výchovu.

Vystudovala obory učitelství českého jazyka a hudební výchovy na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně. Od dětství je součástí Sborového studia Permoník. Postupně prošla všemi jeho odděleními až ke sboru dospělých zpěváků, byla také členkou Vokálního tria ERIN. Sborová tradice a manželé Šeinerovi byli hlavním důvodem, proč se po studiích rozhodla zůstat u zpěvu a pokračovat v pedagogické profesi na ZUŠ. Pravidelně se zúčastňuje seminářů určených pro sbormistry a učitele zpěvu.Radka Veselá

Sbormistryně přípravných oddělení

Radka Veselá je sbormistryní přípravných oddělení a učitelkou literárně-dramatického oboru. Zároveň je jednou z celé řady Permoníků, pro které byla léta strávená ve sboru a společnosti manželů Šeinerových natolik inspirativní, že se rozhodli věnovat umění profesionálně.

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova, a studium na Katedře výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění v Praze. Její iniciativa a chuť pracovat s dětmi daly vzniknout právě literárně-dramatickému oboru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné.

Je členkou vokálního kvarteta Quadricinium Vocale Carviniense a nadšenou součástí Sboru přátel zpěvu Permoník. Aktivně se podílí na dramaturgii sborových vystoupení a je autorkou a spoluautorkou mnoha výchovných koncertů. V současnosti je na mateřské dovolené.
Poslání umělecké rady

Navázat na padesátiletou tradici Sborového studia Permoník.


Způsob realizace

Využít odborných znalostí, pedagogického talentu a uměleckých schopností jednotlivých členů umělecké rady k týmové spolupráci.


Cíl týmové spolupráce

Rozvoj Sborového studia Permoník jako celku, rozvoj jednotlivých oddělení i samotných zpěváků, a to jak po stránce pěvecké, tak po stránce osobnostní.


Sdružení Permoník


Sbormistři

Eva Šeinerová

Umělecká vedoucí a zakladatelka Sborového studia Permoník

Eva Šeinerová je uznávanou osobností dětského a mládežnického sborového zpěvu. Koncertní sbor pod jejím vedením prezentoval české sborové umění na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí. Pestrou dramaturgií repertoáru vede členy sboru k pochopení různosti žánrů i slohových období. Aktivním přístupem k tvorbě našich současných autorů výrazně prohloubila spolupráci mezi sborem a samotnými skladateli (J. Jirásek, J. Vičar, I. Hurník, O. Mácha…). Interpretací české soudobé hudby okouzluje laickou i odbornou veřejnost. Pod jejím vedením navázal sbor významný vztah i se zahraničními tvůrci (O. Ben-Amots, P. Salerni…), a orchestry všech typů od cimbálovek po symfonická tělesa. K jejímu životu se neodmyslitelně váže i práce s komorními vokálními tělesy. Pod jejím vedením interpretují dramaturgicky i technicky náročný repertoár. O jejich výjimečnosti svědčí nejvyšší hodnocení porotců u nás i v zahraničí. Za svou pedagogickou a uměleckou práci získala Eva Šeinerová ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Unie českých pěveckých sborů i mnoha soutěžních porot.Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň je sbormistryní Přípravného sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství. A později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Alžběty Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník.

Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium Vocale Carviniense, se kterými koncertuje doma i v zahraničí.Karina Grimová

Sbormistryně Permoníčku mladšího a 2.sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Karina Grimová je sbormistryní Permoníčku mladšího a 2. sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Vedle toho na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje sólový a komorní zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova – sbormistrovství. K výběru oboru ji svou prací a přístupem inspirovala Eva Šeinerová.

V Permoníku zpívala od dětství, věnovala se také komornímu zpěvu a hře na klavír. Je členkou ženského pěveckého kvarteta Quadricinium Vocale Carviniense, s radostí rozšiřuje řady Sboru přátel zpěvu a jako hostující člen příležitostně spolupracuje s Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka.Dominika Škrabalová

Sbormistryně Mužského komorního sboru

Dominika Škrabalová je sbormistryní Mužského komorního sboru a stejně jako její kolegyně i ona vyrostla v Permoníku. Absolvovala tříleté studium žurnalistiky a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Studia ji pak dovedla k Českému rozhlasu Ostrava, ve kterém působí jako externí redaktorka zpravodajství.

Celoživotní sepětí s Permoníkem a hodiny zpěvu u Martiny Juríkové ji ale stejně nasměrovaly zpět k hudbě. Rozhodla se proto zároveň studovat sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde ji do své třídy přijala Alžběta Pappová.Stanislava Zimková Burešová

Sbormistryně přípravných oddělení

Je sbormistryní Permoníčku nejmladšího a Permoníčku. Na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje kromě sborů také sólový zpěv, hudebně-teoretické předměty a přípravnou hudební výchovu.

Vystudovala obory učitelství českého jazyka a hudební výchovy na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně. Od dětství je součástí Sborového studia Permoník. Postupně prošla všemi jeho odděleními až ke sboru dospělých zpěváků, byla také členkou Vokálního tria ERIN. Sborová tradice a manželé Šeinerovi byli hlavním důvodem, proč se po studiích rozhodla zůstat u zpěvu a pokračovat v pedagogické profesi na ZUŠ. Pravidelně se zúčastňuje seminářů určených pro sbormistry a učitele zpěvu.Radka Veselá

Sbormistryně přípravných oddělení

Radka Veselá je sbormistryní přípravných oddělení a učitelkou literárně-dramatického oboru. Zároveň je jednou z celé řady Permoníků, pro které byla léta strávená ve sboru a společnosti manželů Šeinerových natolik inspirativní, že se rozhodli věnovat umění profesionálně.

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova, a studium na Katedře výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění v Praze. Její iniciativa a chuť pracovat s dětmi daly vzniknout právě literárně-dramatickému oboru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné.

Je členkou vokálního kvarteta Quadricinium Vocale Carviniense a nadšenou součástí Sboru přátel zpěvu Permoník. Aktivně se podílí na dramaturgii sborových vystoupení a je autorkou a spoluautorkou mnoha výchovných koncertů. V současnosti je na mateřské dovolené.Zuzana Widnicová

Sbormistryně Mužského komorního sboru

Zuzana Widnicová stála u vzniku Mužského komorního sboru Permoník. I když se ve svém profesním životě vydala jiným směrem, patří mezi ty, které léta strávená v Permoníku vybavila jak po stránce pěvecké, tak pro práci se sborem.

Od dětství byla členkou sborového studia a navštěvovala hodiny sólového zpěvu ve třídě Martiny Juríkové. Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a po studiích začala pracovat na Ekonomickém odboru Všeobecné zdravotní pojišťovny v Ostravě. V současnosti je na mateřské dovolené, přesto nechybí na zkouškách Sboru přátel zpěvu a podílí se na dramaturgii repertoáru Mužského komorního sboru.Korepetitoři

Hana Šobrová

Korepetitorka Koncertního sboru Permoník

Hana Šobrová je korepetitorkou Koncertního sboru Permoník. Spousta sboristů je zároveň i žáky v její klavírní třídě. Koncertní sbor poprvé doprovázela jako čerstvá absolventka konzervatoře na jeho festivalovém zájezdu do Japonska. Po mateřské dovolené a spolupráci s přípravnými sbory se k němu vrátila v roce 2004. Obor klavír vystudovala na Konzervatoři v Ostravě pod vedením profesora Zdeňka Duchoslava.Eva Dziadziová

Korepetitorka přípravných oddělení

Eva Dziadziová je korepetitorkou Přípravného sboru Permoník. Vyučuje hru na klavír a přípravnou hudební výchovu. Obor klavír vystudovala na Státní konzervatoři v Ostravě.Naděžda Mathé

Korepetitorka přípravných oddělení

Naděžda Mathé je korepetitorkou Permoníčku. Kromě toho vyučuje hru na klavír a korepetuje s žáky instrumentálních oddělení. Klavír vystudovala na Státní konzervatoři v Ostravě.Michaela Kovářová

Korepetitorka přípravných oddělení

Michaela Kovářová je korepetitorkou Permoníčku mladšího a učitelkou hry na klavír. První klavírní zkušenosti získala ve třídě své nynější kolegyně Naděždy Mathé. Kromě toho se několik let věnovala i zpěvu. Klavír pak vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.Kateřina Michlová

Korepetitorka Sboru přátel zpěvu

Kateřina Michlová ve svém volném čase na klavír doprovází Sboru přátel zpěvu. Na rozdíl od svých kolegyň korepetitorek ale vyučuje literárně-dramatický obor. Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor český jazyk — hudební výchova a Divadelní akademii múzických umění v Praze, obor výchovná dramatika.

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Připravuje žáky ke studiu na středních i vysokých školách uměleckého směru. Za dobu svého více jak devadesátiletého působení dosáhla vysoké umělecké úrovně a dlouhodobě si udržuje vysoký standard vzdělávání.“

- BcA. Kamil Novák, ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné

Krajské středisko volného času Juventus

Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Sborové studio Permoník

ZUŠ Bedřicha Smetany
Čajkovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
596 311 111
sborovestudiopermonik@gmail.com

Napište nám

Kontrolní otázka | Kolik je 3 + 4?