Sbory


Koncertní sbor Permoník


Koncertní sbor Permoník je pomyslným vrcholem Sborového studia Permoník. Nejen karvinskou kulturní scénu obohacuje od roku 1966, kdy jej založili manželé Eva a Ivan Šeinerovi. Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje především vynikající českou soudobou tvorbu. Přesto se nezaměřuje na úzce vymezený hudební žánr nebo slohové období.

Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval se skladateli Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Alexandra Fljarkovského, Igora Vitaljeviče Katájeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse, Paula Salerniho (USA) a Masaru Kawasakiho (Japonsko). Kromě vokálních skladeb sbor intepretuje i hudebně-dramatická díla, jako jsou dětské opery nebo muzikálová tvorba.

Často bývá hostem orchestrů, ať už dechových, estrádních či symfonických. Ve spolupráci s nimi pak provádí symfonie, mše, oratoria i kantáty. Vedle koncertů pro širokou veřejnost připravuje i koncerty výchovné, podobně jako mladší oddělení sborového studia. Zábavnou formou se tak snaží přispět ke zpestření výuky hudební výchovy na základních školách. Každou sezónu vystoupí Koncertní sbor Permoník přibližně na 40 koncertech.

Bravurní výkony jej dovedly na nejvýznamnější světová pódia. Zpíval ve známých koncertních síních Evropy, Japonska, USA i Austrálie; na příklad v sále Kapely v Petrohradu, v Národní opeře ve Varšavě, v Koncertních sálech v Shizuoce a Fuji, dvakrát v newyorské Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal ani česká pódia mezinárodního významu, jako Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu síň Obecního domu v Praze. Značnou část svého repertoáru zaznamenal na 16 CD ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.

Na koncertech v Evropě od Švédska po Řecko a od Anglie po Rusko, v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA se Permoník snaží o naplnění svého motta, totiž že zpívání je radost.

Sbormistryní je Martina Juríková, na klavír doprovází Hana Šobrová.
Mužský komorní sbor Permoník


Mužský komorní sbor vznikl v roce 2013 z bývalých členů Koncertního sboru Permoník. Navštěvují jej mladí muži ve věku 14 až 20 let, kteří se scházejí na dělených a celosborových zkouškách.
I přesto, že Mužský komorní sbor vznikl teprve nedávno, podařilo se jeho členům získat vítězství na španělské sborové soutěži Golden Voices of Montserrat, účastnit se světové sborové soutěže v jihokorejském Busanu nebo vystoupit na koncertech v Německu, Polsku a Rakousku. Stěžejní část koncertů tvoří vystupování spolu s Koncertním sborem Permoník. Pánové jsou ale také pravidelně zváni k účinkování na vernisážích, plesech a dalších akcích.
Repertoár sboru je široký, od klasické hudby přes lidovou tvorbu až k muzikálovým melodiím. Nedílnou součástí nácviku jsou odborná víkendová soustředění a letní týdenní soustředění společně s Koncertním sborem Permoník.

Sbormistryní je Dominika Škrabalová, na klavír doprovází Hana Šobrová, příležitostně i sborista Vojtěch Kuchař.
Přípravný sbor Permoník


Přípravný sbor Permoník je posledním přípravným oddělením Sborového studia Permoník. Navštěvují ho děti ve věku od 9 do 13 let. Sbor zkouší dvakrát týdně na dělených zkouškách a jedné celosborové zkoušce.

Zpěváci se seznamují s tvorbou současných českých i zahraničních skladatelů, čtyřhlasou harmonií, s jednodušší polyfonií a v neposlední řadě se základy správné hlasové techniky. Na zkouškách se věnují přípravě vánočních, jarních, závěrečných a výchovných koncertů a přípravě soutěžních vystoupení.

Oblíbeným zpestřením jsou hudebně-dramatická díla, na příklad miniopery Komárkova ženitba (F. Trnka), Vepřové hody (J. Málek) nebo Hrajeme si na operu (L. Juřica). Komickou operu Dobře placená procházka (J. Suchý, J. Šlitr) si sbor dokonce zazpíval na prknech pražského divadla Semafor.

Sbor každoročně absolvuje dvě víkendová soustředění a jedno letní odborné soustředění, kde se děti formou hry učí taky vzájemné toleranci a porozumění. Kromě toho se pravidelně účastní soutěžních přehlídek dětských pěveckých sborů, jezdí na koncertní zájezdy (Wroclaw, Bílá Voda) a na přátelské výměny k podobným sborům, jako jsou opavští Cvrčci nebo Rarášci v Novém Jičíně.

Sbormistryní je Martina Juríková, na klavír doprovází Jakub Šotkovský.
Permoníček starší


Permoníček starší je druhým přípravným oddělením Sborového studia Permoník. Zpívají v něm děti ve věku od 7 do 9 let. Scházejí se dvakrát týdně – nejdříve na dělených hlasových zkouškách a pak na celosborové zkoušce, kde se učí nacvičené skladby zpívat všichni dohromady. Další hodinu týdně se děti věnují hudební nauce, která je nedílnou součástí výuky.
V repertoáru sboru jsou různorodé jednohlasé písně. Zpěváčci se ale pokoušejí i o první dvojhlasy. Pravidelně vystupují na vánočním, jarním a závěrečném koncertě. Připravují také výchovný koncert pro žáky 1. a 3. tříd základních škol. Své pěvecké zkušenosti s jinými dětskými sbory poměřují v Celostátní soutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů, a to s výbornými výsledky.
V průběhu školního roku děti dostávají pozvání k vystupování na různých akcích. V předchozích letech to bylo spoluúčinkování na akci Celé Česko čte dětem, spolupráce na Mahlerově Třetí symfonii při závěrečném koncertě Janáčkova máje po boku České filharmonie a pod taktovkou J. Bělohlávka či česká premiéra Xenakisovy opery Oresteia na festivalu Dny nové opery Ostrava v režii J. Nekvasila.
Permoníček starší každoročně jezdí na dvě víkendová soustředění. Vedoucí pro ně pokaždé připravují jiné téma a na všech si tak děti kromě zpívání užijí spoustu legrace a mají možnost se lépe poznat. V závěru letních prázdnin se se svými staršími kamarády vydávají na pětidenní letní soustředění.

Sbormistryní je Karina Grimová, na klavír doprovází Michaela Kovářová.
Permoníček mladší


Permoníček mladší je prvním přípravným oddělením Sborového studia Permoník. Zpívají v něm děti ve věku od 5 do 7 let, které se scházejí jednou týdně na dvouhodinové celosborové zkoušce a zvlášť na hodině hudební nauky. Výuka je vedena hravou formou, tak aby v dětech vzbuzovala zájem o hudbu a radost ze společného zpívání. Nácvik písní se proto prolíná s pohybovými, rytmickými i výtvarnými aktivitami.

Sbor se dvakrát ročně vydává na víkendová soustředění, na kterých připravuje koncertní repertoár. Smyslem je ale především stmelit kolektiv, upevňovat nová přátelství a učit děti samostatnosti. Permoníček mladší každoročně připravuje několik koncertů – vánoční, jarní, závěrečný a dva výchovné koncerty pro žáky základních škol.

Sbormistryní Permoníčku mladšího je Zuzana Widnicová, na klavír doprovází Kateřina Michlová.
Sbor přátel zpěvu Permoník


Sbor přátel zpěvu Permoník je oddělením dospělých zpěváků Sborového studia Permoník. Vznikl zcela spontánně v roce 2002. Původně se několik rodičů dětí z přípravných oddělení rozhodlo zpívat společně se svými dětmi. Sborové zpívání se jim ale zalíbilo natolik, že se rozhodli vystupovat a scházet se na pravidelných zkouškách samostatně a koncertovat s vlastním repertoárem. Postupně se přidávali další nadšenci, včetně mnoha bývalých členů Koncertního sboru Permoník. V současnosti ve Sboru přátel zpěvu Permoník zpívá na 70 zpěváků.

Kromě adventních, vánočních koncertů a koncertů duchovní hudby sbor pravidelně spoluúčinkuje s Janáčkovým komorním orchestrem. Tělesa spolupracují na dílech, jako Česká mše vánoční (J. J. Ryba), Missa Breve (F. X. Brixi), Missa Brevis (J. Pavlica) nebo Requiem (W. A. Mozart). Sbor přátel zpěvu se aktivně se účastní sborových festivalů doma i za hranicemi. Vystupoval například na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Musica Canora ve Štýrském Hradci (Rakousko), kde prezentoval díla českých autorů. Zahajoval XII. ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby v Jastrzębiu (Polsko). Účastnil se taky 10. ročníku festivalu Poodří Františka

Lýska v Jistebníku a Staré vsi nad Ondřejnicí, 16. ročníku Čakovického festivalu sborového zpěvu v Praze, Festivalu smíšených sborů Eduarda Hakena v Bašce a koncertního zájezdu do německé Konstanz a Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerische Wald.

Svůj volný čas Sboru přátel zpěvu věnuje sbormistryně Martina Juríková a korepetitorka Kateřina Michlová.Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Sborové studio Permoník

ZUŠ Bedřicha Smetany
Majakovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
sborovestudiopermonik@gmail.com