Sbory


Koncertní sbor Permoník


Koncertní sbor Permoník je pomyslným vrcholem Sborového studia Permoník. Nejen karvinskou kulturní scénu obohacuje od roku 1966, kdy jej založili manželé Eva a Ivan Šeinerovi. Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje především vynikající českou soudobou tvorbu. Přesto se nezaměřuje na úzce vymezený hudební žánr nebo slohové období.

Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval se skladateli Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Alexandra Fljarkovského, Igora Vitaljeviče Katájeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse, Paula Salerniho (USA) a Masaru Kawasakiho (Japonsko). Kromě vokálních skladeb sbor intepretuje i hudebně-dramatická díla, jako jsou dětské opery nebo muzikálová tvorba.

Často bývá hostem orchestrů, ať už dechových, estrádních či symfonických. Ve spolupráci s nimi pak provádí symfonie, mše, oratoria i kantáty. Vedle koncertů pro širokou veřejnost připravuje i koncerty výchovné, podobně jako mladší oddělení sborového studia. Zábavnou formou se tak snaží přispět ke zpestření výuky hudební výchovy na základních školách. Každou sezónu vystoupí Koncertní sbor Permoník přibližně na 40 koncertech.

Bravurní výkony jej dovedly na nejvýznamnější světová pódia. Zpíval ve známých koncertních síních Evropy, Japonska, USA i Austrálie; na příklad v sále Kapely v Petrohradu, v Národní opeře ve Varšavě, v Koncertních sálech v Shizuoce a Fuji, dvakrát v newyorské Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal ani česká pódia mezinárodního významu, jako Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu síň Obecního domu v Praze. Značnou část svého repertoáru zaznamenal na 16 CD ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.

Na koncertech v Evropě od Švédska po Řecko a od Anglie po Rusko, v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA se Permoník snaží o naplnění svého motta, totiž že zpívání je radost.

Sbormistryní je Martina Juríková, na klavír doprovází Hana Šobrová.
Mužský komorní sbor Permoník


Mužský komorní sbor vznikl v roce 2013 z bývalých členů Koncertního sboru Permoník. Navštěvují jej mladí muži ve věku 14 až 20 let. Většinou nacvičují jednou týdně na celosborové zkoušce.

Repertoár sboru je široký, od klasické hudby přes lidovou tvorbu až k muzikálovým melodiím. Sbor vystupuje na mnoha koncertech, vernisážích, plesech a dalších. Kromě toho často zpívá i po boku Koncertního sboru Permoník. I když se pánové dali dohromady teprve nedávno, sbor už se stačil účastnit zahraničních zájezdů do Německa, Polska a světové sborové soutěže v jihokorejském Busanu.

Kromě běžných zkoušek jezdí na odborná soustředění společně s Koncertním sborem Permoník.

Sbormistryní je Dominika Škrabalová na klavír doprovází Hana Šobrová a příležitostně i sborista Vojtěch Kuchař.
Přípravný sbor Permoník


Přípravný sbor Permoník je posledním přípravným oddělením Sborového studia Permoník. Navštěvují ho děti ve věku od 9 do 13 let. Sbor zkouší dvakrát týdně na dělených zkouškách a jedné celosborové zkoušce.

Zpěváci se seznamují s tvorbou současných českých i zahraničních skladatelů, čtyřhlasou harmonií, s jednodušší polyfonií a v neposlední řadě se základy správné hlasové techniky. Na zkouškách se věnují přípravě vánočních, jarních, závěrečných a výchovných koncertů a přípravě soutěžních vystoupení.

Oblíbeným zpestřením jsou hudebně-dramatická díla, na příklad miniopery Komárkova ženitba (F. Trnka), Vepřové hody (J. Málek) nebo Hrajeme si na operu (L. Juřica). Komickou operu Dobře placená procházka (J. Suchý, J. Šlitr) si sbor dokonce zazpíval na prknech pražského divadla Semafor.

Sbor každoročně absolvuje dvě víkendová soustředění a jedno letní odborné soustředění, kde se děti formou hry učí taky vzájemné toleranci a porozumění. Kromě toho se pravidelně účastní soutěžních přehlídek dětských pěveckých sborů, jezdí na koncertní zájezdy (Wroclaw, Bílá Voda) a na přátelské výměny k podobným sborům, jako jsou opavští Cvrčci nebo Rarášci v Novém Jičíně.

Sbormistryní je Martina Juríková, na klavír doprovází Eva Dziadziová.
Permoníček starší


Permoníček starší je druhým přípravným oddělením Sborového studia Permoník. Zpívají v něm děti ve věku od 7 do 9 let. Scházejí se dvakrát týdně – nejdříve na dělených hlasových zkouškách a pak na celosborové zkoušce, kde dávají dohromady nacvičené skladby. Nedílnou součástí výuky je i hudební nauka.

V repertoáru sboru jsou především dvojhlasé písně. Zpěváčci se ale pokoušejí i o první trojhlasy. Pravidelně vystupují na vánočním, jarním a závěrečném koncertě. Dále připravují tři výchovné koncerty pro žáky základních škol. V předchozích letech se čtyřikrát zúčastnili soutěže Dubinský vrabčáček v Ostravě, kde pokaždé získali 1. místo. Své pěvecké zkušenosti s jinými dětskými sbory pravidelně poměřují i v Celostátní soutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů či na Vánočních akordech, a to s výbornými výsledky.

V průběhu školního roku děti dostávají pozvání k vystupování na různých akcích. V předchozích letech to bylo spoluúčinkování na akci Celé Česko čte dětem, Mahlerova symfonie v rámci Janáčkova máje (s Českou filharmonií pod taktovkou J. Bělohlávka) či česká premiéra Xenakisovy opery Oresteia (v režii J. Nekvasila) na festivalu Dny nové opery Ostrava.

Permoníček každoročně jezdí na dvě víkendová soustředění. Každé z nich je trochu jiné, ale na všech si děti kromě zpívání užijí spoustu legrace a mají možnost se lépe poznat. V závěru letních prázdnin se se svými staršími kamarády vydávají na týdenní letní soustředění.

Sbormistryní je Stanislava Zimková Burešová, na klavír doprovází Naděžda Mathé.
Permoníček mladší


Permoníček mladší je prvním přípravným oddělením Sborového studia Permoník. Zpívají v něm děti ve věku 5–7 let, které se scházejí jednou týdně na dvouhodinové celosborové zkoušce a na hodině hudební nauky.

Sbor se dvakrát ročně vydává na víkendová soustředění, na kterých připravuje repertoár. Volný čas mezi zkouškami děti tráví vzájemným poznáváním prostřednictvím různých her. Permoníček mladší každoročně připravuje několik koncertů – vánoční, jarní, závěrečný a dva výchovné pro žáky základních škol.

Sbormistryní Permoníčku mladšího je Karina Grimová, na klavír doprovází Michaela Kovářová.
Sbor přátel zpěvu Permoník


Sbor přátel zpěvu Permoník je oddělením dospělých zpěváků Sborového studia Permoník. Vznikl zcela spontánně v roce 2002. Původně se několik rodičů dětí z přípravných oddělení rozhodlo zpívat společně se svými dětmi. Sborové zpívání se jim ale zalíbilo natolik, že se rozhodli vystupovat a scházet se na pravidelných zkouškách samostatně a koncertovat s vlastním repertoárem. Postupně se přidávali další nadšenci, včetně mnoha bývalých členů Koncertního sboru Permoník. V současnosti ve Sboru přátel zpěvu Permoník zpívá na 70 zpěváků.

Kromě adventních, vánočních koncertů a koncertů duchovní hudby sbor pravidelně spoluúčinkuje s Janáčkovým komorním orchestrem. Tělesa spolupracují na dílech, jako Česká mše vánoční (J. J. Ryba), Missa Breve (F. X. Brixi), Missa Brevis (J. Pavlica) nebo Requiem (W. A. Mozart). Sbor přátel zpěvu se aktivně se účastní sborových festivalů doma i za hranicemi. Vystupoval například na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Musica Canora ve Štýrském Hradci (Rakousko), kde prezentoval díla českých autorů. Zahajoval XII. ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby v Jastrzębiu (Polsko). Účastnil se taky 10. ročníku festivalu Poodří Františka

Lýska v Jistebníku a Staré vsi nad Ondřejnicí, 16. ročníku Čakovického festivalu sborového zpěvu v Praze, Festivalu smíšených sborů Eduarda Hakena v Bašce a koncertního zájezdu do německé Konstanz a Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerische Wald.

Svůj volný čas Sboru přátel zpěvu věnuje sbormistryně Martina Juríková a korepetitorka Kateřina Michlová.Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Sborové studio Permoník

ZUŠ Bedřicha Smetany
Čajkovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
596 311 111
sborovestudiopermonik@gmail.com

Napište nám

Kontrolní otázka | Kolik je 6 + 7?