O Permoník Choir Karviná

PERMONÍK CHOIR KARVINÁ působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a Středisku volného času Juventus Karviná. Tvoří jej 7 sborů - 230 zpěváků a zpěvaček ve věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl před 55 lety v roce 1966, jeho zakladateli byli Eva a Ivan Šeinerovi.

Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje Sborového studio Permoník především vynikající českou soudobou tvorbu. Přesto se nezaměřuje na úzce vymezený hudební žánr nebo slohové období.
Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval s Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou, Irenou Szurmanovou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Igora Vitaljeviče Katajeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse (USA), Dr. Alec Schumacker z Hawai Pacific University a japonského skladatele Naoto Aizawy (Japonsko). Často bývá hostem orchestrů, ať už dechových či symfonických například Česká filharmonie, Janáčkova filharmonie a další. Ve spolupráci s nimi pak provádí symfonie, mše, oratoria i kantáty. Vedle koncertů pro širokou veřejnost připravuje i koncerty výchovné, podobně jako mladší oddělení sborového studia. Zábavnou formou se tak snaží přispět ke zpestření výuky hudební výchovy na základních školách. Každou sezónu vystoupí Koncertní sbor Permoník přibližně na 40 koncertech. Stal se také rezidenčním sborem soutěže JANTAR, kde vystupoval s řadou špičkových interpretů populární hudby jako je Tomáš Klus, Eva Farna, David Stypka, Mirai, Nedivoč, Vladivojna La Chia aj.

Koncertní sbor PERMONÍK dnes patří ke světové sborové špičce. Výsledky sboru mluví samy za sebe:

2019 6th World Children and Youth Choral Championship, Petrohrad (Rusko)
1. místo v kategorii Youth Choir, vítěz Grand Prix
2018 Tokyo International Choral Competition (Japonsko)
Golden Prize v kategoriích Youth Choir a Contemporary Music, Zvláštní cena za provedení povinné skladby
2018 Fiestalonia Georgia, Tbilisi (Gruzie)
1. místo v kategoriích Academic Singing a Folklore Singing, Mužský komorní sbor vítězem Grand PrixFiestalonia Georgia, Tbilisi (Gruzie) 1. místo v kategoriích Academic Singing a Folklore Singing, Mužský komorní sbor vítězem Grand Prix
2017 Mezinárodní soutěž Golden Voices of Montserrat, Lloret de Mar (Španělsko)
1. místo v kategorii Academic singing, Mužský komorní sbor Permoník a Koncertní sbor Permoník
2016 Sounds of Spring International Music Festival New York, Carnegie Hall (USA)
1. místo, Koncertní sbor Permoník, Mužské vokální kvarteto, Vokální sexteto Permoník
2015 5th World Choir Festival on Musical Thessaloniki Greece (Řecko)
1. místo, Koncertní sbor Permoník
2014 Mezinárodní soutěž Busan Choral Festival and Competition, Busan (Jižní Korea)
1. místo v kategorii Etnická hudba, Koncertní sbor Permoník
1. místo v A capella kategorii komorních ansámblů, Vokální sexteto Permoník
2. místo v kategorii Mužských a ženských sborů, Koncertní sbor Permoník
Účast Mužského komorního sboru Permoník v A capella kategorii komorních ansámblů a v kategorii Etnická hudba
2013 New York Choral Festival, Carnegie Hall, katedrála sv. Patrika, New York (USA)
1. místo, absolutní vítěz
2011 Australian International Music Festival at the Sydney Opera House Sydney (Austrálie)
1. místo, absolutní vítěz, Koncertní sbor Permoník
2010 New York Choral Festival, Alice Tully Hall (Lincoln Center), New York (USA)
1. místo, absolutní vítěz, Koncertní sbor Permoník
2009 International Choral Competition “The Singing World”, St. Petersburg (Rusko) Laureát
2. stupně, Koncertní sbor Permoník, Zvláštní cena za interpretaci současné tvorby – Jan Vičar: Gorale
2008 The Golden Nightingale, Carmarthen (Wales)
1. místo, absolutní vítěz
2007 Busan Choral Festival and Competition, Busan (Jižní Korea)
2. místo
2006 Colorado – koncertní turné
2004 Mezinárodní hudební festival Pražské Jaro
2003 Evropské setkání sborů v Národní opeře Varšava (Polsko) Mezinárodní hudební festival v Shizuoce (Japonsko)
2001 Světový sborový festival v Jiangmenu (Čína)
2000 Mezinárodní hudební festival v Shizuoce (Japonsko)
1990 Llangollen International Musical Eisteddfod (Wales)
1. místo

Bravurní výkony jej dovedly na nejvýznamnější světová pódia. Zpíval v 15 zemích ve známých koncertních síních Evropy, Azie, Ameriky a Austrálie; například v sále Kapely v Petrohradu, v Národní opeře ve Varšavě, v Koncertních sálech v Tokiu, Shizuoce a Fuji, dvakrát v newyorské Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal ani česká pódia mezinárodního významu, jako Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu síň Obecního domu v Praze. Značnou část svého repertoáru zaznamenal na 17 CD ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.
Na koncertech v Evropě od Švédska po Řecko a od Anglie po Rusko, v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA se Permoník snaží o naplnění svého motta, totiž že zpívání je radost.


Management

Ivan Šeiner

spoluzakladatel

Ivan Šeiner (27.09.1937 – 29.04.2019) byl spoluzakladatelem Permoník Choir Karviná. Jako prezident byl především manažerem a iniciátorem projektů, které přerostly v celostátní i mezinárodní spolupráci. Za 50 let působení vyprodukoval 46 zahraničních zájezdů do 15 zemí světa 4 kontinentů, 17CD, 1 DVD a mnoho rozhlasových a televizních pořadů.
Rozsah jeho činnosti ocenila široká veřejnost i odborníci v práci s mladými lidmi, ať už u nás nebo za hranicemi. Svědčí o tom na příklad ocenění Rady města Karviná za celoživotní špičkovou reprezentaci města nebo ocenění z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka.Petr Kazík

Prezident Sborového studia Permoník

Petr Kazík je prezidentem Permoník Choir Karviná. Je aktivním členem Permoník Choir Karviná celkem 29 let. Poprvé byl jeho členem v letech 1970–1992, aby se do něj roku 2011 vrátil, tentokrát jako člen Sboru přátel zpěvu Permoník. V roce 1997 založil vzdělávací společnost AHRA, která působila ve více než 200 organizacích po celém Česku. Je prezidentem České manažérské asociace, která posiluje sdílení dobré praxe špičkových manažerů ČR. V současnosti také vyučuje na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho s úspěchem realizoval několik projektů s podporou fondů EU v oblasti základního, středního a terciálního školství.Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv. V Permoníku zpívala od dětství a později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv a sborové dirigování studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u prof. Vlasty Danielové a prof. Věry Klímové. Ve studiu pokračovala na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě v pěvecké třídě prof. Klemense Słowioczka a prof. Elišky Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová pedagožka Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem největší (nejen hudební) inspirace je paní Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Permoník Choir Karviná. Svou sborově-pěveckou zkušenost od roku 1997 zúročuje působením v ženském vokálním kvartetu Quadricinium, ve kterém zpívá 1. soprán. Jeho zakladatelkou a uměleckou vedoucí je paní Eva Šeinerová. Všechny čtyři zpěvačky byly dlouholetými členkami Permoník Choir Karviná, tři z nich (Martina Juríková, Karina Grimová a Radka Veselá) se staly také jeho sbormistryněmi. Quadricinium vydalo 2 CD. V roce 2020 byla MgA. Martině Juríkové Unií českých pěveckých sborů a Lýskovým nadačním fondem udělena Cena Františka Lýska. Cena je výrazem uznání a projevem společenského ocenění všeho, co významně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a k jeho mezinárodní propagaci. Jde o nejvyšší ocenění v oblasti dětského a mládežnického sborového zpěvu.Věra Pazderová

Pedagog volného času SVČ Juventus

Věra Pazderová – pedagog volného času SVČ Juventus, je organizační pracovnicí Permoník Choir Karviná. Má na starosti technickou přípravu koncertů, soustředění a sborových zájezdů. Kromě toho pod jejíma rukama vznikají kostýmy, plakáty a spousta dalších nezbytných drobností. Zároveň je součástí týmu Střediska volného času Juventus, které patří mezi zřizovatele Permoníku. Stejně jako současné sbormistryně i ona vyrostla v Permoníku. Chod Permoníku organizačně zajišťuje už 36 let.
Umělecká rada

Poslání umělecké rady

Navázat na padesátiletou tradici Sborového studia Permoník.


Způsob realizace

Využít odborných znalostí, pedagogického talentu a uměleckých schopností jednotlivých členů umělecké rady k týmové spolupráci.


Cíl týmové spolupráce

Rozvoj Sborového studia Permoník jako celku, rozvoj jednotlivých oddělení i samotných zpěváků, a to jak po stránce pěvecké, tak po stránce osobnostní.

Umělecká vedoucí a zakladatelka Permoníku

Eva Šeinerová

Umělecká vedoucí a zakladatelka Permoníku

Eva Šeinerová je uměleckou vedoucí a zakladatelkou Permoník Choir Karviná. Je uznávanou osobností dětského a mládežnického sborového zpěvu. Koncertní sbor pod jejím vedením prezentoval české sborové umění na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí. Pestrou dramaturgií repertoáru vede členy sboru k pochopení různosti žánrů i slohových období. Aktivním přístupem k tvorbě našich současných autorů výrazně prohloubila spolupráci mezi sborem a samotnými skladateli (J. Jirásek, J. Vičar, I. Hurník, O. Mácha…). Interpretací české soudobé hudby okouzluje laickou i odbornou veřejnost. Pod jejím vedením navázal sbor významný vztah i se zahraničními tvůrci (O. Ben-Amots, P. Salerni…), a orchestry všech typů od cimbálovek po symfonická tělesa. K jejímu životu se neodmyslitelně váže i práce s komorními vokálními tělesy. Pod jejím vedením interpretují dramaturgicky i technicky náročný repertoár. O jejich výjimečnosti svědčí nejvyšší hodnocení porotců u nás i v zahraničí. Za svou pedagogickou a uměleckou práci získala Eva Šeinerová ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Unie českých pěveckých sborů i mnoha soutěžních porot. U příležitosti oslav 50 let Sborového studia Permoník jí karvinští zastupitelé udělili čestné občanství. Následovala další ocenění; z rukou prezidenta České hudební rady za celoživotní práci a propagaci české hudební kultury v zahraničí a titul laureátky v oblasti dětského sborového zpěvu, udělený Ministerstvem kultury na Celostátní přehlídce sborů v Uničově. V roce 2020 převzala ocenění Osobnost roku Moravskoslezského kraje za rok 2019.Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství a později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Elišky Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Permoníku. Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium, se kterými koncertuje doma i v zahraničí.Karina Grimová

Sbormistryně Přípravného sboru Permoník, Mužského komorního sboru, Chlapeckého sboru a 2. sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Karina Grimová je sbormistryní Přípravného sboru Permoník, Mužského komorního sboru, Chlapeckého sboru a 2. sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova – sbormistrovství. K výběru oboru ji svou prací a přístupem inspirovala Eva Šeinerová. V Permoníku zpívala od dětství, věnovala se také komornímu zpěvu a hře na klavír. Je členkou ženského pěveckého kvarteta Quadricinium a dalších příležitostných komorních seskupení.Dominika Škrabalová

učitelka ZUŠ Bedřicha Smetany

Na ZUŠ Bedřicha Smetany vyučuje také sólový, komorní zpěv a hudební nauku. Její cesta ke zpěvu nebyla přímočará. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně absolvovala studium žurnalistiky a mezinárodních vztahů. Studia ji pak dovedla k Českému rozhlasu Ostrava, ve kterém působila jako externí redaktorka zpravodajství. Celoživotní sepětí s Permoníkem a hodiny zpěvu u Martiny Juríkové ji ale stejně nasměrovaly zpět k hudbě. Rozhodla se proto studovat sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde ji do své třídy přijala Eliška Pappová. Příležitostně spolupracuje také s Operním sborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.Radka Veselá

učitelka literárně-dramatického oboru

Radka Veselá je učitelkou literárně-dramatického oboru. Zároveň je jednou z celé řady Permoníků, pro které byla léta strávená ve sboru a společnosti manželů Šeinerových natolik inspirativní, že se rozhodli věnovat umění profesionálně.

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova, a studium na Katedře výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění v Praze. Její iniciativa a chuť pracovat s dětmi daly vzniknout právě literárně-dramatickému oboru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné.

Je součástí vokálního kvarteta Quadricinium a nadšenou členkou Sboru přátel zpěvu Permoník. Aktivně se podílí na dramaturgii sborových vystoupení a je autorkou a spoluautorkou mnoha výchovných koncertů.

Zuzana Nerovská

Sbormistryně Permoníčku staršího

Zuzana Nerovská je sbormistryní Permoníčku staršího. Na ZUŠ v Karviné vyučuje také sólový zpěv, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku.

Od dětství byla členkou sborového studia a navštěvovala hodiny sólového zpěvu ve třídě Martiny Juríkové. Léta strávená v Permoníku ji vybavila po stránce pěvecké i pedagogické. Stála u vzniku Mužského komorního sboru Permoník. Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V současnosti také nechybí na zkouškách Sboru přátel zpěvu a je členkou několika komorních uskupení.
Sbormistryně

Martina Juríková

Sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Martina Juríková je od sezóny 2016/2017 sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň je sbormistryní Přípravného sboru Permoník. Ve svém volném čase vede sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv.

V Permoníku zpívala od dětství a později se s ním rozhodla spojit i svůj profesní život. Sólový zpěv vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Klemense Słowioczka a Elišky Pappové. Dlouhá léta působila jako hlasová poradkyně Koncertního sboru Permoník. Jejím celoživotním vzorem a zdrojem inspirace je Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník.

Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem. Je rovněž členkou komorního vokálně-instrumentálního ansámblu Ad libitum a ženského pěveckého kvarteta Quadricinium, se kterými koncertuje doma i v zahraničí. Karina Grimová

Sbormistryně Přípravného sboru Permoník, Mužského komorního sboru, Chlapeckého sboru a 2. sbormistryně Koncertního sboru Permoník

Karina Grimová je sbormistryní Přípravného sboru Permoník, Mužského komorního sboru, Chlapeckého sboru a 2. sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje také sólový a komorní zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova – sbormistrovství. K výběru oboru ji svou prací a přístupem inspirovala Eva Šeinerová. V Permoníku zpívala od dětství, věnovala se také komornímu zpěvu a hře na klavír. Je členkou ženského pěveckého kvarteta Quadricinium a dalších příležitostných komorních seskupení.Dominika Škrabalová

učitelka ZUŠ Bedřicha Smetany

Na ZUŠ Bedřicha Smetany vyučuje také sólový, komorní zpěv a hudební nauku. Její cesta ke zpěvu nebyla přímočará. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně absolvovala studium žurnalistiky a mezinárodních vztahů. Studia ji pak dovedla k Českému rozhlasu Ostrava, ve kterém působila jako externí redaktorka zpravodajství. Celoživotní sepětí s Permoníkem a hodiny zpěvu u Martiny Juríkové ji ale stejně nasměrovaly zpět k hudbě. Rozhodla se proto studovat sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde ji do své třídy přijala Eliška Pappová. Příležitostně spolupracuje také s Operním sborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.Radka Veselá

učitelka literárně-dramatického oboru

Radka Veselá je učitelkou literárně-dramatického oboru. Zároveň je jednou z celé řady Permoníků, pro které byla léta strávená ve sboru a společnosti manželů Šeinerových natolik inspirativní, že se rozhodli věnovat umění profesionálně.

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova, a studium na Katedře výchovné dramatiky Divadelní akademie múzických umění v Praze. Její iniciativa a chuť pracovat s dětmi daly vzniknout právě literárně-dramatickému oboru na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné.

Je součástí vokálního kvarteta Quadricinium a nadšenou členkou Sboru přátel zpěvu Permoník. Aktivně se podílí na dramaturgii sborových vystoupení a je autorkou a spoluautorkou mnoha výchovných koncertů.Zuzana Nerovská

Sbormistryně Permoníčku staršího

Zuzana Nerovská je sbormistryní Permoníčku staršího. Na ZUŠ v Karviné vyučuje také sólový zpěv, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku.

Od dětství byla členkou sborového studia a navštěvovala hodiny sólového zpěvu ve třídě Martiny Juríkové. Léta strávená v Permoníku ji vybavila po stránce pěvecké i pedagogické. Stála u vzniku Mužského komorního sboru Permoník. Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V současnosti také nechybí na zkouškách Sboru přátel zpěvu a je členkou několika komorních uskupení.Stanislava Zimková Burešová

Sbormistryně přípravných oddělení

Stanislava Zimková Burešová je sbormistryní Permoníčku mladšího. Na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné vyučuje kromě sborového také sólový zpěv, hudebně-teoretické předměty a přípravnou hudební výchovu. Vystudovala obory Učitelství českého jazyka a hudební výchovy na Ostravské univerzitě a Učitelství českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně. Od dětství je součástí Sborového studia Permoník. Postupně prošla všemi jeho odděleními až ke Sboru přátel zpěvu, byla také členkou Vokálního tria ERIN. Sborová tradice a manželé Šeinerovi byli hlavním důvodem, proč se po studiích rozhodla zůstat u sboru a pokračovat v pedagogické profesi na ZUŠ.

Korepetitoři

Jakub Šotkovský

Korepetitor Koncertního sboru Permoník

Jakub Šotkovský je korepetitorem Koncertního sboru Permoník a přípravných oddělení Permoník Choir Karviná.Eva Dziadziová

Korepetitorka přípravných oddělení

Eva Dziadziová je korepetitorkou Přípravného sboru Permoník. Vyučuje hru na klavír a přípravnou hudební výchovu. Obor klavír vystudovala na Státní konzervatoři v Ostravě.Michaela Kovářová

Korepetitorka přípravných oddělení

Michaela Kovářová je korepetitorkou Permoníčku staršího a učitelkou hry na klavír. První klavírní zkušenosti získala ve třídě své nynější kolegyně Naděždy Mathé. Kromě toho se několik let věnovala i zpěvu. Klavír pak vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.Kateřina Michlová

Korepetitorka Sboru přátel zpěvu a přípravných oddělení

Kateřina Michlová je korepetitorkou Permoníčku mladšího a ve svém volném čase na klavír doprovází Sbor přátel zpěvu Permoník. Na rozdíl od svých kolegyň korepetitorek ale vyučuje literárně-dramatický obor. Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor Český jazyk – hudební výchova a Divadelní akademii múzických umění v Praze, obor Výchovná dramatika.

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Připravuje žáky ke studiu na středních i vysokých školách uměleckého směru. Za dobu svého více jak devadesátiletého působení dosáhla vysoké umělecké úrovně a dlouhodobě si udržuje vysoký standard vzdělávání.“

- BcA. Kamil Novák, ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné

Středisko volného času Juventus

Středisko volného času Juventus je významným hybatelem volnočasového dění pro děti a mládež v Karviné. Nabízí řadu aktivit, ať už jde o nejrůznější kroužky nebo akce pro veřejnost. Kdo chce, najde u lektorů a pedagogů vyžití od sportu přes výtvarné i hudební uměníi až k táborům a bojovkám v zámeckém parku.

Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Permoník Choir Karviná

ZUŠ Bedřicha Smetany
Majakovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
sborovestudiopermonik@gmail.com