Sbory


Koncertní sbor Permoník

Permoník Choir Karviná působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a Středisku volného času Juventus. Tvoří jej 7 sborů – 230 zpěváků a zpěvaček ve věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl v roce 1966, jeho zakladateli jsou Eva a Ivan Šeinerovi.

Pomyslným vrcholem Permoník Choir Karviná je Koncertní sbor Permoník. Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje především vynikající českou soudobou tvorbu.

Přesto se nezaměřuje na úzce vymezený hudební žánr nebo slohové období. Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval s Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou, Irenou Szurmanovou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Igora Vitaljeviče Katajeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse (USA), Dr. Alec Schumacker z Hawai Pacific University a skladatele Naoto Aizawy (Japonsko). Kromě vokálních skladeb sbor interpretuje i hudebně-dramatická díla, jako jsou dětské opery nebo muzikálová tvorba.

Permoník bývá často hostem komorních i symfonických orchestrů. Například Janáčkovy filharmonie Ostrava, orchestru FOK, Janáčkova komorního orchestru, komorního orchestru Czech Virtuosi, orchestru souboru Opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského a dalších.

Ve spolupráci s těmito orchestry pak provádí symfonie, mše, oratoria i kantáty - např. Lisztova Dantovská symfonie, Mahlerova 3. symfonie, Pergolesiho Stabat Mater, Vivaldiho Gloria inD, Honeggerova Vánoční kantáta a Johanka z Arku, Hurníkova Missa Vinea Crucis, Brittenova kantáta Sv. Mikuláš, Kim André Arnesenův Magnificat, Rutterovo Magnificat, Jenkinsnův Adiamus, Báchorkova Hukvaldská poema, Ryba Česká mše vánoční a další. Permoník spolupracoval s mnoha dirigenty např. Otakarem Trhlíkem, Martinem Turnovským, Oldřichem Bohuňovským, Lubomítem Mátlem, Serge Baudo, Jiřím Bělohlávkem, Petrem Šumníkem, Stanislavem Vavřínkem, Markem Prášilem, Jakubem Žídkem, Chuhejem Iwasakim a dalšími.

Sbor se věnuje také spolupráci s umělci z oblasti nonartificiální hudby. Permoník úzce spolupracuje s tenorsaxofonistou Michalem Žáčkem, spolupodílel se na nahrávce CD Klusymfonie a CD Cítím s Tomášem Klusem, nazpíval vokální party na Vánočním CD Vladimíra Hrona, spolupracoval se skupinou Mirai, Petrem Bendem, Ewou Farnou, Davidem Stypkou, Vladivojnou la Chiou, Tomášem Kočkem, Jaromírem Nohavicou, Štěpánem Kozubem, Jiřím Krhutem a dalšími.

Vedle koncertů pro širokou veřejnost připravuje i koncerty výchovné, podobně jako mladší oddělení sborového studia. Zábavnou formou se tak snaží přispět ke zpestření výuky hudební výchovy na základních školách. Každou sezónu účinkuje Koncertní sbor Permoník přibližně na 50 koncertech.

Bravurní výkony dovedly Permoník na nejvýznamnější světová pódia. Zpíval v 16 zemích, ve známých koncertních síních Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie; na příklad v sále Kapely v Petrohradu, v Národní opeře ve Varšavě, v koncertních sálech v Shizuoce, Fuji a Tokiu, dvakrát v newyorské Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal ani česká pódia mezinárodního významu, jako Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu síň Obecního domu v Praze.

Značnou část svého repertoáru zaznamenal na 18 CD, nejčastěji ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.

Permoník byl v roce 2018 poctěn získáním Ceny Jantar – cenou za přínos v oblasti kultury Moravskoslezského kraje – v kategorii Hudební těleso roku a zároveň se stal rezidenčním sborem Cen Jantar. Sbor také obdržel od Unie českých pěveckých sborů ocenění “Sbor roku 2019”.

Uměleckou vedoucí je paní Eva Šeinerová, sbormistryněmi Koncertního sboru Permoník jsou MgA. Martina Juríková a Mgr. Karina Grimová, na klavír doprovází Jakub Šotkovský. Prezidentem Permoníku je Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Na koncertech v Evropě od Švédska po Řecko, od Anglie po Rusko, v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA se Permoník snaží o naplnění svého motta – zpívání je radostMužský komorní sbor Permoník


Mužský komorní sbor vznikl v roce 2013 z bývalých členů Koncertního sboru Permoník. Za 8 let se podařilo rozšířit jeho řady z pouhých 5 na současných 18 členů. Navštěvují jej mladí muži ve věku 13 až 30 let. Různorodost jim ale rozhodně neubírá chuť předvádět stále širšímu publiku, co v nich je. Sbor se na zkouškách schází dvakrát týdně. Řada členů kromě toho zpívá i ve smíšeném Sboru přátel zpěvu Permoník.

I přesto, že Mužský komorní sbor Permoník vznikl relativně nedávno, podařilo se mu získat řadu mezinárodních ocenění. Vítězství vybojoval v soutěži Golden Voices of Montserrat ve Španělsku, v Krakově na soutěži Cracovia Cantans a z Gruzie si jako první v historii sborového studia přivezl Grand Prix. Kromě toho vystupoval v Jižní Koreji, Německu a Rakousku.

Repertoár sboru je široký, od duchovní tvorby přes lidovou až k muzikálovým melodiím. Významnou část repertoáru tvoří hudba 20. a 21. století, například z pera Jana Vičara, Jana Bernátka, Emila Hradeckého a řady dalších. Společně s Koncertním sborem Permoník vytváří příležitostně i sbor smíšený, jehož repertoár se zaměřuje na duchovní tvorbu různých období (Georg Fridrich Händel, Sergej Rachmaninov, soudobí skladatelé Kim André Arnesen, Eric Whitacre a podobně). Kromě klasických koncertů je Mužský komorní sbor pravidelně zván k účinkování při různých slavnostních událostech a vernisážích. Stejně jako ostatní sbory ve studiu se zapojuje i do výchovných koncertů.

Sbormistryní je Karina Grimová, na klavír doprovází Jakub Šotkovský.

Chlapecký sbor Permoník


Nejmladším oddělením studia je Chlapecký sbor Permoník, který vznikl doplněním pánů z Mužského komorního sboru o chlapce z přípravných oddělení. Diváci tedy mají možnost vidět a především slyšet na jednom pódiu zpěváky z celého sborové studia. Vzniká smíšený zvuk od sopránu po bas, který s sebou nese řadu dalších možností, jak zpestřit koncerty, ať už zvukově nebo žánrově. Chlapecký sbor se tak stal posledním kouskem do mozaiky Permoník Choir Karviná.

Mladší chlapci se schází jednou týdně na dělené zkoušce a jednou za měsíc na secvičné zkoušce s Mužským komorním sborem. Nezbytnou součástí příprav a nácviku repertoáru jsou víkendová soustředění. Vzhledem k různému stupni zkušeností jednotlivých zpěváků je nutné volit repertoár citlivě, případně upravovat písně tak, aby odpovídaly schopnostem těch méně zkušených a zároveň bavily ty starší.

Sbor vystupuje pravidelně na adventních, vánočních nebo výchovných koncertech. Propojení s Mužským komorním sborem pak výborně funguje při dramaturgii, kdy se mužské hlasy střídají s dětskými. V historii sborového studia se zatím jedná o nováčka, který vystupuje především doma v Karviné. Sboru si však začínají všímat i pořadatelé z okolí, především z Ostravy, kde sbor bude v prosinci 2021 čekat první velký samostatný koncert v Divadle Jiřího Myrona.

Sbormistry jsou Karina Grimová a Ondřej Kočí, na klavír doprovází Jakub Šotkovský.

Přípravný sbor Permoník


Přípravný sbor Permoník je posledním přípravným oddělením Permoník Choir Karviná. Navštěvují ho děti ve věku od 9 do 13 let. Sbor zkouší dvakrát týdně na dělených zkouškách a jedné celosborové zkoušce.

Zpěváci se seznamují s tvorbou současných českých i zahraničních skladatelů, čtyřhlasou harmonií, jednodušší polyfonií a především se základy správné hlasové techniky. Na zkouškách se věnují přípravě vánočních, jarních, závěrečných a výchovných koncertů a přípravě soutěžních vystoupení.

Oblíbeným zpestřením jsou hudebně-dramatická díla, například miniopery Komárkova ženitba (F. Trnka), Vepřové hody (J. Málek) nebo Hrajeme si na operu (L. Juřica). Komickou operu Dobře placená procházka (J. Suchý, J. Šlitr) si sbor dokonce zazpíval na prknech pražského divadla Semafor.

Sbor každoročně absolvuje dvě víkendová soustředění a jedno letní odborné soustředění, kde se děti formou hry učí také vzájemné toleranci a porozumění. Kromě toho se pravidelně účastní soutěžních přehlídek dětských pěveckých sborů, jezdí na koncertní zájezdy (Wroclaw, Bílá Voda) a na přátelské výměny k podobným sborům

Sbormistryní je Karina Grimová, na klavír doprovází Jakub Šotkovský.
Permoníček starší


Permoníček starší je druhým přípravným oddělením Permoník Choir Karviná. Zpívají v něm děti ve věku od 8 do 10 let. Scházejí se dvakrát týdně – nejprve na dělených hlasových zkouškách a pak na jedné společné celosborové.

V repertoáru sboru jsou různorodé jednohlasé písně. Děti se ale postupně seznamují i s prvními dvojhlasy. Pravidelně vystupují na vánočním, jarním a závěrečném koncertě v Karviné i okolí. Připravují také výchovný koncert pro žáky 2., 3. a 4. tříd základních škol. Své pěvecké zkušenosti s jinými dětskými sbory rádi poměřují v Celostátní soutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů. K oblíbenému zpestření repertoáru patří také první pokusy o hudebně-dramatická dílka, jako např. nastudování minioper Z. Svěráka a J. Uhlíře Karkulka nebo Budulínek.

V průběhu školního roku děti dostávají pozvání k vystupování na různých mimořádných akcích. V předchozích letech to bylo spoluúčinkování na akci Celé Česko čte dětem nebo česká premiéra Xenakisovy opery Oresteia na festivalu Dny nové opery Ostrava v režii J. Nekvasila. Letos mimo jiné vystoupí na vánočním koncertě spolu s Vladimírem Hronem.

Permoníček starší každoročně jezdí na dvě víkendová soustředění. Děti si tam kromě zpívání užijí spoustu legrace a mají možnost se lépe poznat. V závěru letních prázdnin se se svými staršími kamarády vydávají na pětidenní letní soustředění.

Sbormistryní je Zuzana Nerovská, na klavír doprovází Jan Novobilský.


Permoníček mladší


Permoníček mladší je prvním přípravným oddělením Permoník Choir Karviná. Zpívají v něm děti ve věku od 5 do 7 let, které se jednou týdně scházejí na dvouhodinové celosborové zkoušce a zvlášť potom na hodině hudební teorie. Výuka je vedena hravou formou tak, aby v dětech vzbuzovala zájem o hudbu a radost ze společného zpívání. Proto se často prolíná s elementárními pohybovými, rytmickými i výtvarnými aktivitami.

Sbor se dvakrát ročně vydává na víkendové soustředění, na němž připravuje koncertní repertoár. Smyslem je ale především stmelit kolektiv, upevňovat nová přátelství a učit děti samostatnosti. Každé soustředění je vedle zpěvu obohaceno o doprovodný program, vždy na jiné téma.

Permoníček mladší každoročně připravuje několik koncertů – mikulášský, vánoční, jarní pro maminky, závěrečný, případně také výchovné koncerty pro žáky základních nebo mateřských škol.

Sbormistry Permoníčku mladšího jsou Stanislava Zimková Burešová a Ondřej Kočí, na klavír doprovází Kateřina Michlová.


Sbor přátel zpěvu Permoník


Smíšený Sbor přátel zpěvu Permoník je oddělením dospělých zpěváků Permoník Choir Karviná. Vznikl zcela spontánně v roce 2002. Původně si několik rodičů dětí z přípravných oddělení jen chtělo zazpívat na koncertě společně se svými ratolestmi. Sborové zpívání se jim ale zalíbilo natolik, že se rozhodli scházet na pravidelných zkouškách a koncertovat s vlastním repertoárem. Postupně se přidávali další nadšenci, včetně mnoha bývalých členů Koncertního sboru Permoník. V současnosti ve Sboru přátel zpěvu Permoník zpívá na 70 zpěváků.

Kromě adventních, vánočních koncertů a koncertů duchovní hudby sbor pravidelně spoluúčinkuje s Janáčkovým komorním orchestrem. Tělesa spolupracují na dílech, jako Česká mše vánoční (J. J. Ryba), Missa Breve (F. X. Brixi), Missa Brevis (J. Pavlica) nebo Requiem (W. A. Mozart). Sbor přátel zpěvu se aktivně účastní sborových festivalů doma i za hranicemi. Vystupoval například na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Musica Canora ve Štýrském Hradci (Rakousko), kde prezentoval díla českých autorů. Zahajoval XII. ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby v Jastrzębiu (Polsko). Účastnil se taky 10. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska v Jistebníku a Staré vsi nad Ondřejnicí, 16. ročníku Čakovického festivalu sborového zpěvu v Praze, Festivalu smíšených sborů Eduarda Hakena v Bašce a koncertního zájezdu do německé Konstanz, Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerische Wald. Sbor se v roce 2016 účastnil vzpomínkové slavnosti u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v německé Konstanz.

V roce 2017 byla Sboru přátel zpěvu Permoník svěřena světová premiéra oratoria Brigitte rakouského skladatele Nikolause Schapfla. Toto obsáhlé scénické oratorium pro sóla, smíšený sbor a klavír sbor s velkým úspěchem provedl v německém Loitzu, Greifswaldu a Berlíně za klavírní spolupráce s Dr. Lukášem Michlem. Oratorium bylo rovněž natočeno na DVD společností EWTN-TV

V červnu 2019 se sbor zúčastnil jubilejního 10. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu sborového umění Cracovia Cantans v polském Krakově, kde získal 1. místo v kategorii Duchovní hudba a 2. místo v kategorii Smíšené sbory.

Svůj volný čas Sboru přátel zpěvu Permoník věnuje sbormistryně Martina Juríková a korepetitorka Kateřina Michlová.
Kontaktujte nás

Chtěli byste, aby Vaše dítě poznalo své schopnosti, naučilo se pracovat v kolektivu a podívalo se díky hudbě do světa?
Chtěli byste si pozvat sbor na Váš koncert či oslavu narozenin?

Napište nám!

Permoník Choir Karviná

ZUŠ Bedřicha Smetany
Majakovského 2217
734 01 Karviná-Mizerov


číslo účtu: 1721439309/0800
sborovestudiopermonik@gmail.com